Архива

( Страната сеуште се надоградува … )

 

ИЗЈАВИ:

ИЗЈАВА-за одбивање на мед.интервенција и забрана за делење, односно откривање на лични доверливи податоци на трети физички и правни лица

Изјава за одбивање мед.интервенција – вакцинација

Изјава за одбивање мед.интервенција – вакцинација II

Изјава за одбивање мед.интервенција – вакцинација III