Донирајте

Почитувани ,

Познато Ви е живееме, како што живееме. Но ние како Здружение не се демотивираме. Напротив, како и Вас, така и нас ни е преку глава молкот и уништувањето на нашите судбини. Затоа имаме одлучност и непопустлива волја да се бориме и понатаму за нашите и ваши заеднички цели исто како и досега.Доколку сакате да помогнете во остварувањето на истите а со цел за ново ниво на ангажирање истото можете да го сторите на следнава трансакциона сметка :

Здружение на граѓани за заштита на човековите права ЗДРАВЈЕ СО ИГЛА НЕ ВЛЕГУВА

210070588700103
НЛБ Тутунска банка

 

Девизна сметка:


ZG ZDRAVJE SO IGLA NE VLEGUVA

IBAN Code  MK07210722000053417

Bank Name   NLB TUTUNSKA BANKA A.D. SKOPJE

Bank Address   Mother Teresa 1

Country  Macedonia

SWIFT  TUTNMK22

 

 

Или донирајте преку PayPal :

Soon available
(Достапно наскоро)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s