Проф.др.Владимир Трајковски – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Р.Македонија

 

Image

 

 

Иницијативата за укинување на задолжителното вакцинирање на децата на Македонските родители  е  во етички и здравствен поглед сосема оправдана.

Секоја медицинска интервенција администрирана без доброволно учество на поединецот е грубо кршење на човековите права и фундаменталната медицинска етика.

Со оглед на мноштвото неспорни факти од научен, истражувачки и статистички аспект коишто во никој случај не ја потврдуваат потребата од присилно, односно со закон наложено вакцинирање на сите деца, сметам дека родителите треба и мора да го имаат главниот и единствен збор по однос на вакцинирањето на своите деца.

Државата не сноси никаква одговорност за евентуалните несакани последици по здравјето на вакцинираните деца одговорноста паѓа единствено на родителот,следствено почитувањето на неговата одлука е најлогичен,правилен и морално оправдан чин.

Македонија треба да продолжи да го следи трендот на усогласувањето на својата регулатива со Европската,каде во  повеќе од 18 земји членики на Европската унија  вакцинирањето здраворазумски е единствено и исклучиво право на  избор на родителот а граѓаните се заштитени и со претседателски декрети  покрај своите и меѓународните конвенции и закони .

 

 

 

 

Проф.др.Владимир Трајковски

професор по хумана генетика на Филозофскиот факултет,

претседател на МНЗА (Македонско Научно Здружение за Аутизам)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s