др.Мартинка Чилиманова – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Македонија

Image

 

Иницијативата за укинување на присилната вакцинација на децата на група родители е легитимна,легална и во етички и здравствен поглед сосем оправдана.

Секоја медицинска интервенција администрирана без доброволно учество на поединецот е грубо кршење на човековите права и фундаменталната медицинска етика.

Со оглед на мноштвото неоспорни факти од научен,истражувачки и статистички аспект кои што во никој случај категорично не ја потврдуваат потребата од присилно односно со закон наложено вакцинирање на децата,сметам дека родителите треба и мора да го имаат главниот и единствен збор по однос на вакцинирањето на сопствените деца.

 

 

др. Мартинка Чилиманова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s