Др. Билјана Бакева – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Македонија

forced vaccines britian

 

Иницијативата за укинување на задолжителното вакцинирање на децата на македонските родители е во етички и здравствен поглед сосема оправдана.
Секоја медицинска интервенција администрирана без доброволно учество на поединецот е грубо кршење на човековите права и фундаменталната медицинска етика, a со немањето право на избор е и директно спротивна на одредбите на Уставот на Република Македонија.
Со оглед на мноштвото неспорни факти од научен, истражувачки и статистички аспект коишто во никој случај не ја потврдуваат потребата од присилно, односно со закон наложено вакцинирање на сите деца, сметам дека родителите треба и мора да го имаат главниот и единствен збор по однос на вакцинирањето на своите деца.
Државата не сноси никаква одговорност за евентуалните несакани последици по здравјето на вакцинираните деца, па одговорноста паѓа единствено на родителот. Следствено на тоа почитувањето на неговата одлука е најлогичен, правилен и морално оправдан чин.
Македонија треба да продолжи да го следи трендот на усогласувањето на својата регулатива со Европската, каде во повеќе од 18 земји членики на Европската унија вакцинирањето здраворазумски е единствено и исклучиво право на избор на родителот, а граѓаните се заштитени и со претседателски декрети покрај своите уставно загарантирани права и меѓународните конвенции и закони.
Во склад со сето ова ја подржувам иницијативата и ја давам мојата подржка за укинување на присилната вакцинација во Република Македонија.

 

Д-р Билјана Бакева
Спец. по медицина на трудот

One thought on “Др. Билјана Бакева – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Македонија

  1. Pingback: I liječnice u Makedoniji podupiru zakonom neobavezno cijepljenje | Cijepljenje.info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s