Канадскиот микробиолог др.Shiv Chopra – Вакцините се кластер бомби !

dr-shiv-chopra

 

Shiv Chopra, канадски микробиолог кој е познат по тоа што допринел во стопирањето на rBGH, и тоа на начин со кој дал доста комплексни аргументи кои се поврзани со добивањето на ракот, и тоа не само со непобитни биолошки факти туку целта е и правно да се спроведе.

Законот вели дека ниту една фабрика не е чиста доколку содржи и еден единствен глушец или пак пердув.   rBGH се тие кои на кравите им даваат маститис што доведува до создавање на гној кој потоа се пренесува во млекото. Со тоа  rBGH претставува фабрика која произведува гној.

Википедија ( во која статиите се најчесто напишани од страна на фармацијата кога станува збор за вакцините) вели дека “ Вакцините се едно од најголемите достигнувања на модерната медицина “ . Dr. Chopra ги нарекува ” касетни бомби”.

” Вакцината е биолошки препарат која го потикнува имунитетот за одредена болест ”.  Dr. Chopra вели дека вакцините не прават ништо што е слично на таа дефиниција туку спротивно тие ги кршат сите закони на биологијата.

Исто како и со  rBGH, тој има талент да ги сведе работите на поедноставен и поразбирлив начин за објаснување и кога станува збор за вакцините, тој почнува од самиот почеток со објаснување на тоа како работи имуниот систем и како тој ги штити луѓето од болести.

Тој вели дека се води постојана војна помеѓу организмите кои го напаѓаат телото и и самото тело.

Повеќето луѓе многу лесно би ја препознале оваа војна кога е во прашање одбивање на органи пресадени од друго тело или животно. Тоа одбивање се изведува на многу ниско  ниво-микро ниво на одбивање- против надворешни вируси и бактерии. Меѓтоа одбивањето на тоа што е туѓо без разлика дали е пресаден орган или вирус или бактерија и без разлика на неговата големина не е само “ така реагира имуниот систем за да го заштити телото “ туку создава и ена кардинална причина- одржување на интегритетот на телото.

Дефиницијата “ интегритет “ е значајна за разбирање на брилијантноста на имуниот систем. “ Интегритет- квалитетот или состојбата  да се биде целосен, состојба на некршливост, квалитет или состојба на неоштетеност, совршени услови…”

Со поедноставни зборови,  Dr. Chopra објаснува дека имуниот систем ја одржува целината. Е токму таа целина или интегритет вакцините ја уништуваат.

Имуниот систем работи на тој начин што ги разградува сите страни материи кои влегуваат во телото- без разлика дали е тоа протеин, маснотии, или шеќер- на мали молекули преку дигестивниот систем. Скробот и шеќерот се разложуваат на гликоза, маснотиите во масни киселини, а протеините во амино киселини. И на крај телото ги прифаќа како сопствени протеини и маснотии. Се што ќе остане како туѓо, страно тело, мора и е исфрлено од телото.

Интегритетот на телото мора да се одржува за да може имуниот систем сите напаѓачи да ги сопре да влезат како домаќини во телото, а со тоа да ги разложи, уништи и исфрли од телото.

Во тој контекст би рекле дека кивањето, кашлањето, дијареата, повраќањето се драгоцени кога станува збор за заштитниот имунолошки механизам кој на тој начин се ослободува од туѓите протеини или друга материја, додека туѓиот материјал кој поминал во телото е предизвикувачот на температурата која му вели на телото уништи ги.

Од сето ова што е до сега кажано се подразбира дека  Dr. Chopra во само 4 чекори може да ја разоткрие лагата која ја шират научниците во поглед на вакцините.

Dr. Chopra вели дека секој кој има познавање од основите на биологијата сигурно знае дека:

  1. Сите вакцини се антигени по нивната природа и секој антиген по дефиниција мора да биде стран протеин, туѓ протеин.
  2. Ниту еден стран протеин нема да се апсорбира во крвотокот, од страна на крвните клетки се додека не се разложи на основните амино киселини.
  3. Токму овие амино киселини кои се абсорбирани од страна на крвните клетки ќе го реконструираат протеинот да стане сопственост на самата клетка, тело.
  4. Било какво мешање во овие закони или во основните закони на постоење, може да предизвика разни автоимуни заболувања или состојби како на пример аутизам ….

Зошто катастрофа?

Тоа што се случува е дека вакцините ги форсираат туѓите протеини насила да бидат прифатени од телото, заобиколувајќи ги сите механизми кои ги користи имунолошкиот систем за да се заштити од таа инвазија.

Размислете што се случува при трансплатација на органи. Имунолошкиот систем мора да се договори сам со себе што е негово, а што е туѓо. И тоа нема да престане се додека не го прифати или одбие трансплантираниот орган. Тој дури и почнува самиот себе да се напаѓа доколку е тоа потребно.

Замислете го ова да ви се случува во вашиот дом. Имате врати и прозорци и аларм систем кој ги спречува нападите врз вашиот дом. Нормално е размислувањето дека тие напади се крадци меѓутоа замислете да дојдат и да си заседнат во вашиот дом дури и да ви го превземат домот. Борбата за да ги отфрлите од вашиот дом и за го задржите како свој ќе биде постојана. Замислете дека тие не дошле преку врата или прозорец туку преку вентилација или пак оџак или пак преку електричниот систем и со тоа ја пробиле вашата заштита и не постои начин да се ослободите од нив. Дали тоа се уште ќе биде вашиот дом? Дали ќе се чувствувате безбедни во него? Дали ќе бидете во состојба да функционирате нормално или ќе бидете под постојан стрес за тоа како да се ослободите од натрапниците? Натрапниците може да расфрлаат ваши работи, да ви ги оштетуваат ѕидовите, да кршат предмети распарчувајќи го вашиот дом ? Дали би се умориле од оваа борба? Може да ве скршат психички од тоа што постојано пробувате да се ослободите од нив но тоа никако не ви успева меѓтоа зарем можете да бидете рамнодушни? Ако станете рамнодушни зарем нема тоа да значи дека сте го загубиле домот и сте им го предале ним, тоа значи дека ве поразиле?

Значи аналогно на ова што се случува со имуниот систем кога вакцините ја прескокнуваат неутрализацијата на туѓите протеини пред тие да дојдат до крвотокот, и наместо таа туѓа материја да биде вбризгана во телото? Исто како вие, имуниот систем мора да го нападне тоа што не е негово, и тој тоа го прави постојано и постојано и неможејќи да се справи со туѓиот протеин тој всушност почнува да се напаѓа самоот себе. Затоа и таканаречените автоимуни реакции се ништо друго туку напад врз самиот себе. Колку повеќе вакцини се внесуваат во телото, толку повеќе туѓи материи со кои треба имуниот систем да се справи и со тоа растат автоимуните реакции и нападите на самиот себе.

Да биде јасно, вакцините не го подобруваат имунитетот како што се тврди.

Дури и за наједноставните објаснувања на имуниот систем тоа е сосема јасно. Вакцините го прескокнуваат имуниот систем за да ја внесат туѓата материја која не би била во телото доколку би се внела по правилен пат. Со тоа имуниот систем станува немоќен за да се ослободи од оваа материја која на сила пробува да стане дел од телото. Таа останува трајно во телото , правејќи го ранливо и скршено. Интегритетот на телото е во права смисла на зборот уништен.

Извадок од Дали да го вакцинирам моето дете?- Patel Thompson:

“ Истражувачите дискутираат за тоа дека овие форми на вируси кои остануваат во телото правејќи постојани антигени стимулации на имуниот систем- тоа значи дека имуниот систем е постојано во состојба на готовност- која состојба исто така го ослабува и води кон авто-имуни болести.

“ Во Шведска е направена студија помеѓу вакцинирани и невакцинирани деца од иста година на раѓање за вакцината ацелуларен пертусис. Доста инвазивна бактерија се рашири помеѓу децата кои биле вакцинирани и резултатот бил доста разочарувачки со неколкубројни смртни случаи. Во заклучокот еве што навеле самите истражувачи ‘ Фактот за имуносупресивните ефекти од вакцината, што е и објаснување за настанатите смртни случаи… може да се изведе како заклучок од приложените податоци “

“ Еве уште еден доказ каде се покажува истиот ефект од вакцината, имуносупресивните ефекти. Едната група била вакцинирана со  Salk полио вакцината, и преку 200 луѓе заболеле од полио. Додека во другата група, невакцинирани, ниту еден нема развиено симптоми на полио.

“ Цитирајќи референци од голем број на валидни извори, вклучувајќи и четири признати учебници за педијатрија и имунологија,  Harold Buttram, магистар и  John Hoffman, доктор на науки, заклучиле дека вакцинирањето на децата предизвикуваат обратен ефект на имуниот систем на детето, оставајќи можност за негова ранливост до степен да тој воопшто не го штити детето….оставајќи отворена врата за други болести да го нападнат телото како резултат на имунолошка дисфункционалност. ”

И не само надворешни вируси или бактерии се тие кои прават проблем. Chopra напишал:

“ Вакцините не содржат само протеини од болестите против кои се направени туку и протеини од организмите на кои се растени. Најчести се серуми од говедо и коњ, јајце од кокошка, бубрези од мајмун, клетки од инсекти дури и човечки фетални клетки. “

“ Покрај овие туѓи протеини, вакцините може исто така да содржат и други субстанци кои се исто така штетни, вклучувајќи жива, алуминиум, формалин, нафтени деривати итн.., плус скриени многубројни залутани вируси кои се голем потенцијал за добивање на рак, ХИВ, хепатит итн.”

Телото е наполнето со туѓи протеини како од хуманоиден карактер така и од други живи врсти, при што имуниот систем не може да ги избрка, а сепак мора доколку сака да си го одржи својот интегритет и да направи разлика за тоа што е негово, а што не е негово.

“ Освен за големите сипаници ниту една од наведениве болести како, туберкулоза, колера, тифус, антракс, мали сипаници, дитепер, полио, грип и други веќе со децении се искоренети и не претставуваат никаква закана населението, а сепак вакцинирањето продолжува.

“ Исто така, во исто време, постојат докази за масовна појава на аутизам, дијабетис, алергии и рак, и тоа во пандемски мерки. ”

Лицето е сега контаминирано со туѓа материја, “ окупаторот “ го завзема телото, па телото се напаѓа себе си.

Patel Thompson, повторно ќе напише:

“ Вирусите кои се ставени во вакцините ги прикачуваат нивните генетички епизоми на геномите ( половина сет од хромозоми и нивните гени) на домаќинската клетка, и се способни да преживеат или да останат латенти во склоп на оваа клетка со години. Присуството на туѓа антигена материја во домаќинската клетка претставува добра основа, поставка, за непредвидени авто-имуни болести како херпес, осипи, тумори- бенигни или малигни- и болести на централниот нервен систем, како што се различни форми на парализи и инфламаторни состојби на мозокот. ”

“ Dr. Markowitz нагласува дека вакцините не само што создаваат одредена верзија на оргиналната болест, туку тие создаваат и други симптоми кои се поврзани со истата болест. Во некои случаи, овие болести може да бидат значително посериозни дури и од оргиналната болест бидејќи истите вовлекуваат многу витални органи да бидат зафатени од болеста кои при оргиналната болест воопшто не се разболуваат па и од таа причина препознавањето на болеста многу тешко се прави. ”

“ Професорот  R. Simpson на една конференција спонзорирана од Американското Друштво за борба против ракот рече:

“‘ Програмата за вакцинација  против грип, сипаници, заушки, полио и така натаму може всушност да претставува посејување на луѓето со РНА за да формираат латентни провируси во клетките низ нивното тело. Овие латентни провируси може да бидат молекули кои предизвикуваат болести, вклучително реуматиден артритис, мултипекс склероза, Паркинс, па дури и рак. ’”

Со тврдењето дека вакцините го подобруваат имунитетот, доаѓаме до заклучок дека фармацевтската индустрија нема појма дека на имуниот систем не му е единствена задача само да реагира при болест туку има задача да го чува и штити биолошкиот интегритет, кое е основа на човековото здравје и неговиот живот. Тие користат вакцини кои содржат туѓа ДНА и долга листа на токсични субстанци кои буквално експлодираат внатре во телото и го погодуваат секој негов дел, секоја клетка и молекула.

“ Покрај сите овие работи вакцините може да содржат и други штетни субстанци, вклучително жива, алуминиум, формалин, нафтени адитиви …, плус многу од нив не се ни пишани како на пример вируси кои се потенцијален рак, ХИВ, хепатитис итн. ”

Далеку сме од вистината дека фармацевтската индустрија се грижи за нашиот имун систем принудувајќи не да ги користиме вакцините кои со секоја генерација на вакцини стануваат се поопасни за нас. Од употребата на вакцини со вируси кои ја предизвикуваат болеста против која се наменети преминаа на вакцини во кои се користат парчиња на генетски инженеринг, и тоа на голем број на вируси, и се уште не можат да го добијат бараниот одговор. Затоа преминаа на третата генерација на вакцини, ДНА вакцини, со кои се внесува генетска материја. Дали ги нарекуваат ДНА вакцини бидејќи така би требало да се наречат бидејќи се составени од нечија ДНА.

Ако е така тогаш тие нема да ги напаѓаат само органите и клетките туку ќе го загадат и самиот биолошки код тоест ДНА на вакцинираното лице.

Ако тоа се случи тогаш се создава мутирана ДНА при што туѓата ДНА ќе го превземе местото на одомаќинета ДНА.

Ако со новите вакцини се успее да се создаде таа мутирана ДНА и да се смени оргиналната ДНА на лицето кое ја примило вакцината , тогаш ќе се смени целиот биолошки код под кој се старта и работи телото и сите органи во него. Со тоа имунолошкиот систем ќе почне да се бори многу повеќе и од ниво на реакција ќе премине во објава на војна. Со тоа основните функции на телото, како на пример создавање на енергија за нормално функционирање може да биде стопирана.

Дали Wakefield го препознал оштетувањето на фундаменталниот интегритет на телото, митохондријална дисфункција? Дали и Robin MacNeil of PBS истото го препознал во болеста на својот аутистичен внук?

Објаснувањето на Chopra за имуниот систем и за тоа како вакцинирањето прави бајпас на имуниот систем оставајќи го самиот со себе да се бори за да се ослободи од вметнатите туѓи материи, очигледно ни покажува дека е тотална грешка кога велиме дека вакцинирањето е еднакво на имунизација. Вакцините го уништуваат имуниот систем. Најсоодветно е вакцинирањето да се нарекува анти-имунизација.

Patel Thompson вели:

“ Еден куп на докази собрани од голем број на земји покажуваат дека вакцинирањето е неефикасно во заштитата против ширењето на заразните болести, дури и тоа дека вацинираните деца се тие кои се високо ризични кога станува збор за добивање на овие болести. Како дополнителен податок е и тоа дека несаканите реакции од вакцините се многу поголеми отколку што е презентирано во документите на медицинско-фармацевтската литература и многу ретко се опишани или ставени долгорочните несакани ефекти.”

” Зошто вакцините се претствени како потребни и доволни во превенцијата на децата од болести? Според зборовите на  Dr. Raymond Obomsawin ( кој е на сениорска позиција во UNICEF и  CUSO), што се однесува на проектот масовна вакцинација, “ за осуда е акцијата која е наметната од властите за продолжување на проектот за мовна вакцинација, а воедно необјаснувајќи им на педијатрите и родителите за досегашните несакани реакции како и за тие кои се на подолгорочен период. ”

Тој не е единствениот кој што увидел дека нешто друго се крие во позадина на вакцините.

” Комбинирајќи ја оваа игнорантска политика со милионите долари профит добиени од вакцинирањето, а тие пари одат право во џебовите на компаниите кои ги произведуваат вакцините, владите и докторите, и се добива јасна слика дека вакцините се повеќе политичко и економско прашање отколку здравствено. ”

Ова тврдење е поткрепено и со реален пример, како на пример  Bill Gates. Тој наместо да ги вложи своите финансии во изнаоѓањето на докази кои се научно подржани за нерационалноста од масовното вакцинирање, тој ги обвинува тие што ја доведуваат во прашање неговата инвестиција (вакцините) дека се убици на човештвото. Дали фармацијата вметнала дефиниција за вакцините на Википедија? И таа дефиница исто така повлекува доза на загриженост дека доколку се прашуваме за вакцинирањето тогаш тоа е еднакво на убиство на човештвото.

“ Загриженоста (од страна на некој кој не е финансиски поврзан со производството на вакцини? ) дека ширењето на неформални информации за ризиците по здравјето од вакцините ја зголемуваат стапката на животно-загрозувачки инфекции, не само кај децата чии родители одбиле вакцинирање, туку и кај другите деца, кои веројатно се многу млади за вакцинирање, кои може да се разболат од невакцинираните носители на вирусот ( види колективен имунитет). Доста екстремен одговор на оваа загриженост е тврдењето дека ширењето на лажни информации за тоа дека вакцините претствауваат ризик е обраќањето со убици на човештвото, тврдејќи дека славната промоција на поврзаноста меѓу аутизмот и вакцините е следена од страна на “ зголемување на бројот на болести против кои се вакцинира како и зголемување на бројот на смртни случаи” ( Википедија, Вакцини).

Ова ни покажува дека промоцијата на вакцините се темели врз основа на страв. Инвеститорите во вакцините ја користат оваа промоција со што ги обврзуваат владите да ги користат нивните производи. Меѓутоа добро едуцираните луѓе научиле дека вакцините го уништуваат имуниот систем, кој е есенцијален во борбата против болестите, и дека вакцините не се причина за намалувањето на заразните болести туку напротив тие се причина за нивно зголемување.

За да се сопре оваа информација како и да се сопре ширењето на се поголем број на родители кои одбиваат вакцинирање на своите деца, тие кои ги произведуваат шират страв од смрт.

Сепак ниту фармацевтската индустрија ниту пак Бил Гејтс не може да противречат на биолошкиот факт за вакцините- дека тие се катастрофални за имуниот систем и дека имуниот систем е тој кој се грижи за здравјето и ги лечи од болести луѓето. “Науката“ која стои позади новите вакцини е толку разводнета што дури и самата фармација признава дека незнаат како нивните ДНА вакцини кои се направени во основа од превземена ДНА, туѓа, ќе функционираат:

“ Овој феномен не е предмет на мног истражувања и се уште не се знае вистинскиот механизам за истиот“ ( Википедија)

Игнорирањето на имуниот систем комбинирано со интензивната меѓунаодна промоција на аспиринот како почетен фармацевстки производ денес се поврзува со смртни случаи дури од 1918 година, а не како тогаш што се мислело грип или вирус. Националниот Институт за Алергии и Заразни Болести открил дека бактерија која била во горниот респираторен систем е причината за смрта на овие лица, а не вирус. Се има сомнение дека аспиринот го потиснал имуниот систем, при што самите доктори не можеле тоа да го распознааат, со што самата инфекција се проширила и состојбата драстично се влошила.

Дополнително, аспиринот убил здрави луѓе без предупредување ( добри наутро, мртви вечерта) и сето тоа поради игнорирањето на неговите токсични дејствија. Владините, медицинските и индустриските промоции допринеле аспиринот да се прошири на светско ниво, со што се зголемиле загубите како последица од истиот. ( Затоа на виделина доаѓа и моментот дека се свртуваме кон природните лекари кои даваат подршка на имуниот систем и неговата функција и со тоа имаат поголем успех во зачувувањето на животи)

Вакцините се промовирани како чудо на модерната медицина, исто како што беше и аспиринот во 1918. Тие дури ги промовираат вакцините како спасители на светот од друга пандемија како таа во 1918. Но во 1918 воопшто и немало пандемија на грип.

Погрешно е тврдењето дека во 1918 имало пандемија на грип, и тоа се повторува постојано и постојано при што се изнесуваат лаги кои им се кажуваат на луѓето. Најголема е веројатноста дека во 1918 се случила фармацевтска катастрофа со промоцијата на аспиринот и тоа на глобално ниво.

Воведувањето на вакцините како одговор на тоа што се случило 1918 година нема никаков резон или можеби самата индустрија на лекови сака да промовира друг лек кој исто така ќе го потисне имуниот систем до тој степен што ќе успее и да направи негово трајно оштетување. Денеска оваа индустрија отишла подалеку и не останала само на маркетинг и промоција туку успеала да се договори во донесување на обврзителни закони со што си обезбедува сигурност дека секој ќе го прими тој лек и тоа без исклучоци.

Милионите смртни случаи во 1918 година ни даваат само поголема причина да се бориме против секој производ- без разлика колку не заплашуваат со смрт, без разлика на тоа колку владините и медицинските агенции не убедуваат дека е тоа добро за нас и без разлика на тоа колку се загрижени портпаролите на индустријата за лекови- кој го оштетува нашиот имун систем.

Вакцините не го оштетуваат само нашиот имунолошки систем туку тие се кластер бомби кои експлодираат во нас и го оштетуваат нашето тело.

Извор:  Линк

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s