Новородените мајмуни инјектирани со стандардните вакцини по распоред како за децата развиваат аутистични симптоми

BE4IF00Z2

Бебињата на мајмуните развија аутистични симптоми после примањето на редовните вакцини кои се примаат во детството.( Вакцините кои ги примаат нашите деца се причина за развој на аутистични симптоми кај децата на мајмуните откако истите вакцини беа аплицирани кај нив)

Со студијата која била развиена на Универзитетот во Питсбург, Пенсилванија, а која била спроведена со вакцинирање на новороденчиња од мајмуни, и тоа со истите вакцини кои ги примаат нашите деца, се добиваат резултати дека новороденчињата на мајмуните пројавуваат аутистични симптоми. Со ова се доведува во прашање безбедноста на наште деца кога се во прашање вакцините.

Резултатите од ова истражување биле презентирани од страна на научници на Меѓународниот Состанок за Истражување на Аутизамот ( IMFAR) во Лондон, Англија, при што се утврдило дека со вакцинирањето на новороденчињата на мајмуните по календарот на имунизација од 1990 година кој бил одобрен од Американските Центри за контрола и превенција од заразни болести ( CDC) дозирани според соодветната тежина и висина на малите мајмунчиња истите развиле симптоми на аутизам. Нивните невакцинирани соучесници во испитувањето воопшто немаат развиено ниту еден симптом на аутизам, што ни дава за право да ја направиме врската помеѓу аутизмот и вакцините.

Митот околу тоа дека вакцините се безбедни и не се ризик за добивање на аутизам е срушен после неколку студии на таа тема во која се испитувани вакцините кои се користат според календарот на имунизација на децата одобрен од Американските Центри за контрола на болести и превенција од истите.

Вакцините во својот состав вклучуваат и тимеросал, токсин, основата му е жива кој и покрај тоа што стои на вакцините дека е одстранет од нивниот состав во одреден дел на производство на истите сепак остануваат траги од тимеросалот во вакцината додека други вакцини се уште го содржат.

И контраверзната вакцина против мали сипаници, рубеола и заушки не само што подолго време се поврзува со аутизмот туку истата предизвикува и други сериозни здравствени проблеми кај децата кои се вакцинирани со оваа вакцина.

Ова истражување треба да потикне потреба од поголемо истражување во поглед на имунизацијата, живата и промените кои се настануваат кај аутистичните деца”, вели Лин Редвуд, директор на SafeMinds, јавна група која работи на разоткривање на вистината во врска со вакцините и аутизмот.

SafeMinds се повикува на голем број на студии кои се пред се независни студии,а кои ги разоткриваат медицинските услови на аутизмот како и ефектите од законски пропишаните вакцини “ .

Theresa Wrangham, претседател на SafeMinds, ги повикува Центрите за зашита од болести да побараат соодветни независни, пред се, студии кои се однесуваат на вакцините и потоа врз основа на истите да донесат соодветен план за вакцинирање. За разлика од сите други лекови, кои мора да поминат голем број на тестови за безбедност при одобрување и препорака на лекот, вакцините во практика не мора да се доказуваат дека се безбедни и ефективни пред да бидат ставени во употреба.

Сите импликации од оваа примарна студија ќе бидат објавени во научно списание “, вели Wrangham. “ Меѓутоа со ова се докажува како Центарот за заштита од болести ја избегнува својата одговорност во поглед на безбедноста на вакцините. Одредувањето на безбедноста на вакцините треба да биде направена од независно тело или агенција, а не од Центрите за заштита од болести“.

Извор: Baby Monkeys Develop Autism Symptoms After Getting Popular Childhood Vaccines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s