Казни од 2000 евра за училиштата или градинките, кои ќе откријат медицински статус на дете или ученик

Објавување на медицинскиот статус, односно доколку било какви податоци во врска со медицинскиот статус се постават на било кое место во самата градинка или училиште, претставува повреда на член 8 став 1 од Законот за личните податоци. Објавувањето на податоците се казнува согласно член 49-а став 1 точка 1 од Законот за заштита на личните податоци, во висина од 2000 евра додека 600 евра е казната за самото одговорно лице кое ќе го направи прекршокот.
Доколку родителите забележат поставување на списоци со вакцинирани или невакцинирани деца во градинките и училиштата се алармираат веднаш да ги пријавуваат истите до дирекцијата  за заштита на личните податоци или да го контактираат здружението за заштита на човековите права ЗДРАВЈЕ СО ИГЛА НЕ ВЛЕГУВА за понатамошна поддршка .

re6enie-1

re6enie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s