За повисоките цели во медицината – дали ја оправдуваат нашата доверба?

Текстов им беше испратен на сите пратеници и министри во сегашниов состав на владата,не можат повеќе како изговор да ја користат својата неинформираност. Населението на оваа земја треба да ги запамети  сите нив со име и презиме кој точно се оглушил на нивните барања,повици и молби …

 

-vlada_Page_01-vlada_Page_02-vlada_Page_03-vlada_Page_04-vlada_Page_05-vlada_Page_06-vlada_Page_07-vlada_Page_08-vlada_Page_09-vlada_Page_10-vlada_Page_11-vlada_Page_12-vlada_Page_13-vlada_Page_14-vlada_Page_15-vlada_Page_16-vlada_Page_17-vlada_Page_18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s