Писмо на родител од муслиманската заедница до министерот за здравство на Македонија испратено во 2011 година – одговорот никаде го нема !

Почитуван министер имам еден проблем и со ова е-маил адреса ви пишувам со надеж дека ќе се најде решение за мене и за секој кој ги има истите проблеми, со што ние во оваа земја да имаме правни и не контрадикторни закони. Мојот проблем е што не сум го  вакцинирал моето дете, не затоа што…