Проф.др.Владимир Трајковски – Писмо за поддршка за укинување на присилната вакцинација во Р.Македонија

      Иницијативата за укинување на задолжителното вакцинирање на децата на Македонските родители  е  во етички и здравствен поглед сосема оправдана. Секоја медицинска интервенција администрирана без доброволно учество на поединецот е грубо кршење на човековите права и фундаменталната медицинска етика. Со оглед на мноштвото неспорни факти од научен, истражувачки и статистички аспект коишто во…

Обраќањето на родителите до Уставните Судии и јавноста во врска со законот за задолжителна вакцинација во Македонија

Почитувани!   Со ова писмо ви се обраќаме вам пред се како на луѓе и родители, покрај вашата функција се со цел да го објасниме поблиску нашиот голем проблем со постоечкиот закон за заштита на населението од заразни болести во делот за задолжителна вакцинација, надвор од правната проблематика. Ве молиме да ни излезите во пресрет,…