Вакцините предизвикуваат мутации кои го загрозуваат здравјето на идните генерации

Вакцините предизвикуваат безброј мутации со што креираат супербактерии и моќни вируси кои може да ги загрозат идните генерации, па и целото човештво.  Доказите се се побројни од научната заедница која сега признава дека некои вакцини всушност предизвикуваат и вирусни и бактериски мутации.  Иронично, истите тие истражувачи тврдат дека “подобрени” вакцини се потребни за да се…