Вакцините не само што се неефикасни, туку се и причина за многу болести и предизвикувачи на епидемии

Следниот доказ покажува дека вакцините не само што не се ефикасни за да се спречи болеста за која се наменети, всушност, тие се причината за создавањето на многу од нив. Се надевам дека ќе одвоите време да го прочитате овој натпис кој е поконцизен од другите пред се заради здравјето на вашите деца како и…

Поливалентни тн ‘пречистени‘ вакцини,подобри се, се согласуваме – убиваат подобро !

Доверлив документ на GlaxoSmithKline (корпорација од која и Македонија набавува вакцини ) протече во јавноста дека во период од две години 36 новороденчиња умреле веднаш по примањето на 6 во 1 вакцината, Infanrix Hexa ( регистрирана и кај нас). Според вебстраната на Initiative Citoyenne кој го објави документот, на 1271 страници се открива дека GlaxoSmithKline…