За безрбетната одлука на уставниот суд по прашањето за присилната вакцинација во Р.Македонија

Уставниот суд на РМ, со игнорирањето за  разгледување на Иницијативата за укинување на спорните одредби во Законот за заштита на населението од заразни болести, а кои се однесуваа на присилното  вакцинирање на децата и тоа, според она што го пренесоа мнозинството медиуми, повикувајќи се на членот 39 од Уставот на РМ – “Граѓанинот има право…

Обраќањето на родителите до Уставните Судии и јавноста во врска со законот за задолжителна вакцинација во Македонија

Почитувани!   Со ова писмо ви се обраќаме вам пред се како на луѓе и родители, покрај вашата функција се со цел да го објасниме поблиску нашиот голем проблем со постоечкиот закон за заштита на населението од заразни болести во делот за задолжителна вакцинација, надвор од правната проблематика. Ве молиме да ни излезите во пресрет,…